Home Kennis Het belang van een toereikend procesbesluit in civiele procedures

Het belang van een toereikend procesbesluit in civiele procedures

28 september 2023
Jean-Paul Heinrich
en
Stijn Visch

Een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 29 december 2022 illustreert het belang van een toereikend procesbesluit in civiele procedures waarin gemeenten en provincies partij zijn. Een procesbesluit houdt in dat door of namens het bevoegde bestuursorgaan is besloten tot de start van of deelname aan een gerechtelijke procedure, zoals in het voorliggende geval het instellen van hoger beroep. Vragen over de aanwezigheid en geldigheid van een procesbesluit in een dossier zorgen niet zelden voor stress bij vertegenwoordigers van overheden, zeker als die vragen kort voor een pleidooi of comparitie opkomen.

Stijn Visch en Jean-Paul Heinrich schreven een annotatie bij een arrest voor Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN 2023/70) waarin de problematiek van een toereikend procesbesluit een rol speelde.

In deze annotatie staan Stijn Visch en Jean-Paul Heinrich stil bij de formaliteiten die een bestuursorgaan c.q. aanbestedende dienst in acht moet nemen. De annotatie bevat ook een aantal concrete aandachtspunten en tips voor de (aanbestedingsrechtelijke) praktijk.

Download de volledige publicatie (PDF - 157kB) hieronder.

Afspraak afwachten hoger beroep omtrent huurovereenkomst

Auteurs: S.O Visch en J.P. Heinrich
Bron: annotatie bij Rechtbank Midden-Nederland 19 januari 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:125, JAAN 2023/70.

Downloaden