Home Kennis De Afdeling doet uitspraak over de RijnlandRoute: de aanleg mag van start gaan

De Afdeling doet uitspraak over de RijnlandRoute: de aanleg mag van start gaan

27 januari 2016
Laura van der Meulen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 27 januari jl. uitspraak gedaan over het inpassingsplan ‘RijnlandRoute’ van de provincie Zuid-Holland en de Tracébesluiten ‘RijnlandRoute A4’ en ‘RijnlandRoute A44’ van de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Tegen de besluiten was door 44 partijen beroep ingesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft 42 beroepen ongegrond verklaard. In de beroepen van twee bezwaarmakers heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een tussenuitspraak gedaan. Op twee onderdelen moet het provinciebestuur het inpassingsplan voor de RijnlandRoute aanpassen. Het gaat om een voorschrift over de verlenging van de tunnel bij Voorschoten en Leiden en over de inpassing van de RijnlandRoute op een perceel aan de Vrouwenweg in Leiden. Het gevolg van de uitspraak is dat met de aanleg van de RijnlandRoute kan worden begonnen.

Met de aanleg van de RijnlandRoute willen de overheden de verkeersdoorstroming rondom Leiden en Katwijk verbeteren. Het tracé van de RijnlandRoute begint met een nieuwe aansluiting op de A4 ten noorden van recreatiegebied Vlietland. De weg gaat met een tunnel onder de Oostvlietpolder, de Vliet en Voorschoten door. Bij Leiden wordt de weg verdiept aangelegd en aangesloten op een verbrede A44. Van daaruit volgt de RijnlandRoute het eveneens verbrede tracé van de N206 richting Katwijk.

Bronnen:

AbRvS 27 januari 2016, nrs. 201500779/1/R6, 201501507/1/R6, 201501213/1/R6 en 201501216/1/R6
Persbericht Raad van State 27 januari 2016
Bericht nu.nl 27 januari 2016

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Contact

Laura van der Meulen
Laura van der Meulen