Home Kennis Blogreeks Klimaatakkoord woensdag 11 juli van start!

Blogreeks Klimaatakkoord woensdag 11 juli van start!

10 juli 2018
Edward Brans
,
Lianne Barnhoorn
,
Marije van Mannekes
en
Laura van der Meulen

Op dinsdag 10 juli 2018 zijn de hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord gepresenteerd: de Nederlandse bijdrage aan ‘Parijs’. Dit nationale Klimaatakkoord heeft één centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met ten minste 49 procent ten opzichte van 1990. Daarnaast kan de Europese inzet van het kabinet leiden tot een aangescherpte ambitie richting de 55 procent.

Het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord bevat de resultaten van vier maanden van overleg tussen meer dan 100 organisaties. De besprekingen vonden plaats aan vijf sectortafels: gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik, mobiliteit en elektriciteit. Vanwege de grote onderlinge afhankelijkheid van de hoofdlijnen per sector, was er daarnaast ook aandacht voor sectoroverstijgende thema’s.

Het daadwerkelijke akkoord moet later dit jaar worden gesloten. Dit voorstel voor de hoofdlijnen is de eerste belangrijke mijlpaal. Reden te meer om hier aandacht aan te geven. Dat doen wij aan de hand van een blogreeks Klimaatakkoord. De komende anderhalve week verschijnt elke ochtend een blogbericht, waarin wij inzoomen op één van de onderwerpen uit het Klimaatakkoord. De onderwerpen die u de komende tijd van ons kunt verwachten zijn:

1. Plannen sectortafel Elektriciteit

2. Plannen sectortafel Gebouwde omgeving

3. Plannen sectortafel Mobiliteit

4. Plannen sectortafel Landbouw en landgebruik

5. Plannen sectortafel Industrie

6. Sectoroverstijgende onderwerpen

7. Burgerparticipatie

8. Afsluiting en vervolg