Home Kennis Blogreeks Klimaatakkoord: burgerparticipatie

Blogreeks Klimaatakkoord: burgerparticipatie

19 juli 2018
Edward Brans
,
Lianne Barnhoorn
,
Marije van Mannekes
,
Aart Jan van der Ven
en
Meryem Eddini

Dit is het zevende deel van onze blogreeks over het Voorstel voor hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen uit dit voorstel. In dit bericht staan de plannen over burgerparticipatie centraal. 

Het Klimaatakkoord raakt aan alles. Aan hoe we wonen en ons verplaatsen, wat we eten, de producten die we kopen en hoe we ons geld verdienen. De voorstellen voor de hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord hebben grote gevolgen. Zonder medewerking van burgers kan de energietransitie niet slagen. Burgerparticipatie heeft daarom een belangrijke plaats in het voorstel voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord.

Het voorstel voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord benadrukt dat bij de uitwerking van het nationale Klimaatakkoord de juiste voorwaarden moeten worden gecreëerd om burgerparticipatie van de grond te krijgen. In het voorstel worden drie voorwaarden benoemd:

1. Het Klimaatakkoord als stabiel beleidskader

In het Klimaatakkoord moeten landelijk doelstellingen en generieke randvoorwaarden zijn vastgelegd, zonder maatwerk op lokaal niveau uit het oog te verliezen. Het voorstel is om het Rijk, provincies en gemeenten kwantitatieve klimaatdoelen te laten vaststellen. Vervolgens is het aan de overheden, bedrijven, organisaties en burgers om samen te bepalen op welke wijze die doelen worden gerealiseerd.

2. Regierol voor de transitie op lokale en regionale schaal

De regierol zou bij de gemeenten moeten komen te liggen. De gemeenten moeten dan o.a. gaan samenwerken met lokale burgerinitiatieven en andere spelers uit de ‘energieke samenleving’. Het voorstel wijst er ook op dat burgers ondersteuning verwachten van de gemeenten bij hun initiatieven. Zij kunnen veel vrijwillig doen, maar niet alles.

3. Een lokale aanpak

De lokale aanpak moet zich richten op individuele burgers en op de lokale gemeenschap. Burgerparticipatie kan bij alle fasen van projectontwikkeling: bij de concrete planvorming, de locatiekeuze en de financiële realisatie. In het eerdere blogbericht over de voorstellen van de sectortafel Elektriciteit werd reeds gewezen op de ambitie dat 50% van de lokale productie uit wind of zon in eigendom komt van de lokale omgeving.

De uitwerking van het Klimaatakkoord is voorzien in de tweede helft van dit jaar. Wij houden u op de hoogte hoe burgerparticipatie daarin wordt verwerkt.