Home Expertise Wet Markt en Overheid

Wet Markt en Overheid

Doelstelling van de Wet Markt en Overheid is zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen te creëren tussen overheden en particuliere ondernemingen, rekening houdend met de specifieke publieke taak van de overheid. Wat zijn de gevolgen van de Wet Markt en Overheid voor overheden en bedrijven die deels in het private domein en deels in het publieke domein acteren? Welke overheidsactiviteiten zijn economisch van aard? Hoe voorkom je oneerlijke concurrentie? Allemaal actuele vragen waar Pels Rijcken zowel overheden als het bedrijfsleven over adviseert.

De Wet Markt en Overheid voorziet in vier gedragsregels waar overheden, wanneer zijzelf of publieke ondernemingen economische activiteiten verrichten, zich aan moeten houden. Deze gedragsregels houden kort gezegd in dat de overheid:

  • de integrale kosten van producten in rekening brengt aan afnemers;
  • niet een overheidsbedrijf mag bevoordelen boven andere ondernemingen;
  • gegevens waar het over beschikt niet mag hergebruiken voor andere activiteiten; en
  • voor functiescheiding zorgt: dezelfde personen mogen niet betrokken zijn bij de bestuurlijke en de economische activiteiten van een organisatie die beiden uitvoert.

Samenwerking

In onze aanpak is samenwerking het sleutelwoord. Dat begint met goed luisteren naar de cliënt. Ook de vorm van het advies stemmen wij goed af: een powerpoint voor de raad van bestuur, een quick scan voor de projectleider of een meer diepgravend advies voor de interne jurist - steeds leveren wij het gevraagde maatwerk. Advisering is meer dan een uitleg van het recht. Wij maken inschattingen van de manier waarop organisaties een bepaalde regel in de praktijk zal toepassen. Hierdoor zijn wij in staat om tot een praktische en realistische risico-inschatting te komen. Zo nodig procedeert Pels Rijcken over de (gevolgen van de) Wet Markt en Overheid.