Home Evenementen Inzicht in Strafrecht

Inzicht in Strafrecht

20 april 2023

Op donderdag 20 april 2023 organiseert Pels Rijcken het jaarlijkse actualiteitencongres Inzicht in Strafrecht. Het congres vindt plaats op ons kantoor in Den Haag.

Programma

13.00 uur Inloop

13.30 uur Plenaire lezing: De strafrechtelijke opsporing en handhaving van strafbare feiten in de digitale context  Marnix Goos (Nationale Politie) en Marianne Hirsch Ballin (Pels Rijcken, Vrije Universiteit)

14.45 uur Pauze

15.15 uur Workshops

16.30 uur Borrel en afsluiting 

18.30 uur Einde

Plenaire lezing

De lezing betreft de strafrechtelijke opsporing en handhaving van strafbare feiten in de digitale context, waarbij de aandacht tevens zal uitgaan naar het wetsvoorstel tot Modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Ingegaan zal worden op de bijzonderheden bij de uitoefening van opsporingsbevoegdheden in de digitale context, alsook de in het licht van de Modernisering van het Wetboek van Strafvordering nog openliggende vraagstukken in relatie tot de opsporing van cybercrime.  

Workshops

1. De (sociale) media, persvrijheid en het strafrecht: recente ontwikkelingen André ten Broeke en Jordi Bierens

De vrijheid van meningsuiting en (meer in het bijzonder) de persvrijheid zijn binnen de strafrechtketen op allerlei manieren relevant. Zo wordt de pers van oudsher actief gefaciliteerd door middel van persberichten, kunnen verdachten zich soms verweren door te stellen dat zij handelden vanuit een journalistiek motief en kunnen bijvoorbeeld medewerkers van politie en justitie onrechtmatig worden bejegend op sociale media. Ook dit jaar deden zich op dit vlak de nodige juridische ontwikkelingen voor. André ten Broeke en Jordi Bierens nemen u mee in wat zich het afgelopen jaar heeft afgespeeld en wisselen graag van gedachten over uw eigen ervaringen.

Andre

André ten Broeke

Jordi

Jordi Bierens

2. Goed beslagen Gijsbrecht Nieuwland en Max Beekes

Gijsbrecht en Max bespreken actuele beslagkwesties waar de rechter een oordeel in heeft geveld. Is bijvoorbeeld een social media account vatbaar voor inbeslagneming? Mag het Openbaar Ministerie beslag leggen op een geldzending die door een buitenlandse nationale bank wordt verscheept, of stuit dat af op staatsimmuniteit? En onder welke omstandigheden kan de Staat een ontnemingsmaatregel verhalen op het onroerend goed van de vrijgesproken ex-partner van de veroordeelde? Deze en andere vragen zullen aan bod komen.

Gijsbrecht

Gijsbrecht Nieuwland

Max

Max Beekes

3. Stand van de strafrechtelijke jurisprudentie over PGP-berichten Marianne Hirsch Ballin en Jerre Perenboom

Tijdens deze workshop bespreken Marianne en Jerre (een selectie uit) de jurisprudentie over het gebruik van PGP-berichten als bewijs in strafzaken. Daarbij komen in elk geval aan de orde het arrest van de Hoge Raad over het gebruik van Ennetcom-data en de prejudiciële vragen van de rechtbank Noord-Nederland over EncroChat en SkyECC. Welke rechtsvragen heeft de Hoge Raad al beantwoord, en wat is voor de praktijk nog onzeker? Hoe past het onderzoek aan dit soort (bulk)data binnen de bestaande Nederlandse strafvorderlijke bevoegdheden, en waar zitten de knelpunten? We bespreken de jurisprudentie en gaan er graag met u over in gesprek.

Marianne

Marianne Hirsch Ballin

   

Jerre

Jerre Perenboom

4. Onderhandelen: de laatste theorie, maar vooral veel praktijk Carel van Swaay

In deze workshop behandelt Carel van Swaay theorie- en praktijkvoorbeelden van onderhandelen. Denk daarbij aan voorbeelden van een effectieve voorbereiding op een onderhandeling, het doorbreken van een deadlock of de communicatie tijdens onderhandelingen. Om de workshop direct toepasbaar te laten zijn op uw praktijk, vragen wij u om bij de aanmelding voor deze workshop aan te geven met welke (soorten) onderhandelingen u in de praktijk te maken heeft en/of waar u graag meer over te weten zou komen. 

Carel

 Carel van Swaay

 

 

 

 

Voor dit congres zijn persoonlijke uitnodigingen verstuurd, het is daarom niet mogelijk u via de website aan te melden.

Voor vragen over het congres kunt u contact opnemen met Arjanne van Beelen via mailing@pelsrijcken.nl.