Home Mensen André ten Broeke

André ten Broeke

Senior advocaat

André ten Broeke is sinds 1988 advocaat en werkt vanaf 1999 bij Pels Rijcken op de sectie Strafrecht. André legt hij zich toe op internationaal strafrecht (uit- en overlevering, overdracht van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen), mensenrechten, penitentiair recht, schadevergoeding na strafvorderlijk optreden en straf(proces)recht. Hij voert voor de Staat kort gedingen en bodemprocedures op deze terreinen en adviseert daarover. Provincies en gemeenten raadplegen André over uiteenlopende strafrechtelijke onderwerpen. Ook voegt hij zich met het oog op schadevergoeding namens benadeelde overheden in strafzaken en staat hij beklaagden uit de publieke sector bij van wie de vervolging wordt verlangd.

André studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte eerder als advocaat bij Stuy c.s., Moskowicz en Seegers, Meijering, Ficq & Van Kleef. André is lid van het Gezelschap voor Internationaal Strafrecht en van de Nederlandse Juristen-Vereniging. Hij is auteur voor Handboek Strafzaken en Sdu Commentaar Strafvordering.