Home Mensen Max Beekes

Max Beekes

Advocaat

Max Beekes werkt sinds 2018 bij Pels Rijcken en maakt hij deel uit van de sectie Strafrecht. Hij behartigt hoofdzakelijk de belangen van het openbaar ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid in zaken waarin het straf(proces)recht een rol speelt. In dat kader treedt hij namens de Staat op in civiele procedures over bijvoorbeeld de strafrechtelijke ontruiming van kraakpanden, de tenuitvoerlegging van straffen, strafvorderlijk beslag en schadevergoeding. Hij denkt graag mee over kwesties op het snijvlak van het strafrecht en het civiele recht, en adviseert daarover.

Max rondde de master strafrecht cum laude af aan Tilburg University. Hij behaalde zijn bul voor de Engelstalige research master in law ‘with honors’. Naast zijn studie werkte hij drie jaar voor de vakgroep Strafrecht van Tilburg University en liep hij een jaar stage bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad.