Home Mensen Jerre Perenboom

Jerre Perenboom

Advocaat

Jerre Perenboom werkt sinds 2020 op de sectie Strafrecht. Jerre houdt zich onder meer bezig met internationaal strafrecht, overheidsaansprakelijkheid, strafvorderlijk beslag en de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. Hij treedt op in (kortgeding-)procedures voor onder andere het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, de Dienst Justitiële Inrichtingen en het Centraal Justitieel Incassobureau.

Jerre rondde de master strafrecht cum laude af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Eerder werkte hij bij het Parket-Generaal van het Openbaar Ministerie in de juridische ondersteuning van het College van procureurs-generaal.