Home Mensen Floris Sepmeijer

Floris Sepmeijer

Advocaat • Counsel

Floris Sepmeijer werkt sinds 2004 als advocaat op de sectie Vastgoed. Hij voert een brede civielrechtelijke vastgoedpraktijk ten behoeve van zowel het bedrijfsleven als overheden. Floris is specialist op het gebied van het huurrecht en koop van onroerende zaken. Verder heeft hij een bijzondere interesse voor erfpacht. Regelmatig treedt Floris op voor overheden in civielrechtelijke procedures over canonherzieningen en de rechtsgeldigheid van algemene erfpachtvoorwaarden. Floris is een gedreven, slagvaardige advocaat, die altijd een praktische en oplossingsgerichte aanpak van zijn zaken nastreeft.

Floris studeerde civiel recht aan de Universiteit Utrecht en aan de Universiteit van Toulouse. De Grotius-specialisatieopleiding onroerend goedrecht rondde hij cum laude af. Floris doceert en publiceert regelmatig over onderwerpen die het onroerend goedrecht aangaan. Hij verzorgt ook cursussen en presentaties voor zijn cliënten. Sinds 2023 is Floris ook raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam.

Aanbevelingen

  • "Floris Sepmeijer wants to know and understand all background information making him capable of understanding complex issues. It is easy to follow his advice. Reflects very adequately during court sessions." - The Legal 500, 2024
  • Recommended for Real estate - The Legal 500, 2024