Home Kennis Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie: passende maatregel voor deze CO2-intensieve methode

Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie: passende maatregel voor deze CO2-intensieve methode

22 maart 2019
Marije van Mannekes

Op 18 mei 2018 besloot de ministerraad dat de elektriciteitsproductie met kolen moet stoppen. Voor de oudste twee kolencentrales – de Hemweg en de Amercentrale – eind 2024 en voor de overige drie centrales in 2030. Recentelijk bepaalde het kabinet dat de Hemwegcentrale in Amsterdam zelfs eind 2019 al dicht gaat en daarmee vijf jaar eerder dan aanvankelijk gepland. Nadat het wetsvoorstel is geconsulteerd heeft nu ook de Raad van State over het voorstel geadviseerd.

Klimaatdoelen

Het wetsvoorstel dat ziet op het niet langer aanwenden van de centrales voor de elektriciteitsproductie met kolen, is ingegeven door de gestelde CO2-emissiereductiedoelstelling van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. De vervroegde sluiting van de Hemwegcentrale is bedoeld om dit tempo te verhogen. Elektriciteitsproductie met kolen is één van de meest CO2-intensieve methoden om elektriciteit op te wekken, zodat een verbod op het gebruik van kolen als brandstof voor de elektriciteitsproductie door Nederlandse kolengestookte elektriciteitscentrales in belangrijke mate aan de doelstellingen kan bijdragen.

Advies Raad van State

De Raad van State vindt het wetsvoorstel om kolen te verbieden als brandstof voor elektriciteitsproductie een passende maatregel om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Wel plaatst de raad enkele kanttekeningen. Onder meer waar het gaat om de eigendomsbescherming voor de nieuwste kolencentrales en de leveringszekerheid van elektriciteit. Wanneer de regering op bijvoorbeeld de eigendomsbescherming in de toelichting op het wetsvoorstel dieper ingaat, kan in geval van procedures de rechter nagaan of de wetgever voldoende rekening heeft gehouden met de gevolgen van het wetsvoorstel, aldus de Raad van State.

Meer weten? Raadpleeg hier het Wetsvoorstel Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie). Lees hier de Memorie van Toelichting en hier het advies van de Raad van State.