Home Kennis Waar moet mijn innovatie aan voldoen volgens de Autoriteit Persoonsgegevens?

Waar moet mijn innovatie aan voldoen volgens de Autoriteit Persoonsgegevens?

27 november 2019
Tim Gillhaus

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft recentelijk kenbaar gemaakt op welke aandachtsgebieden zij zich in 2020-2023 zal richten. In dit blogartikel benoem ik de trends in de samenleving die een grote impact hebben op de toezichtstaak van de AP, de focusgebieden van de AP en waaraan jouw innovatie moet voldoen.

Trends in de samenleving met impact op de toezichtstaak van de Autoriteit Persoonsgegevens

De AP onderscheidt drie trends in de samenleving die een grote impact hebben op de toezichtstaak van de AP:

  1. De doorgroei van de datasamenleving: onze samenleving is op alle fronten datagerichter geworden. Er zijn meer data beschikbaar dan ooit tevoren en de data is tegelijkertijd diverser, specifieker en persoonlijker. Dataverwerking wordt gezien als businessmodel, ligt aan de kern van het rechtsbestel en kan zorgen marktconcentraties.
  2. Een toename van digitaal onrecht: de AP verwacht dat de digitalisering en de dataeconomie verder zal toenemen, met als gevolg digitaal onrecht. Voorbeelden hiervan zijn illegale datahandel, gebrekkige beveiliging, discriminatie en ondermijning van de democratische rechtsorde.
  3. Toename van privacybewustzijn: door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Richtlijn politie & justitie krijgen burgers steeds meer privacybewustzijn. Organisaties dienen hun verantwoordelijkheid te nemen en burgers meer grip te geven over hun persoonsgegevens.

Focusgebieden van de AP

Gezien de omvang van de hierboven geconstateerde risico’s heeft de AP gekozen om haar risicogericht toezicht in de periode van 2020-2023 te richten op de volgende drie aandachtsgebieden:

  1. Datahandel: de AP zal zich allereerst richten op de ongeoorloofde doorverkoop van persoonsgegevens en diensten. Dergelijke data kunnen al snel worden gebruikt om klanten of burgers te beïnvloeden. Belangrijke aandachtsgebieden bij datahandel zijn volgens de AP toezicht op doorverkoop data, internet of things, profilering en behavioral advertising.
  2. Digitale overheid: de AP richt zijn toezicht daarna op ontwikkelingen op het gebied van digitale overheid. De overheid dient verantwoordelijk over te gaan tot digitalisering, meer concreet waar het gaat om databeveiliging, smart cities, samenwerkingsverbanden, verkiezingen en microtargeting.
  3. Artificiële Intelligentie (AI) & Algoritmes: tot slot zal de AP zich richten op het gebruik van algoritmes en AI, aangezien de inzet van deze middelen al snel risico’s en schadelijke effecten voor klanten en burgers kan opleveren.

Wat kunnen wij voor u doen?

Met mijn collega’s van de sectie Innovation, Privacy & Technology (IP&T) van Pels Rijcken begeleiden wij dagelijks cliënten bij innovaties op het gebied van Digitale overheid, AI & Algoritmes en nieuwe technologieën zoals blockhain. Met het Privacyteam van IP&T zijn wij vaak direct betrokken bij de start van de ontwikkeling van technische innovaties. Wij geven de programmeurs en bouwers helder en praktisch advies over de privacyrechtelijke regels waaraan de app, het algoritme of de blockchain dient te voldoen. Op deze wijze worden privacyschendingen bij het toekomstig gebruik van de technische ontwikkeling voorkomen.

Wilt u voorkomen dat de AP handhavend optreedt, omdat uw digitaliserings- of AI-project niet voldoet aan de AVG? Neem contact op met Tim Gillhaus of andere leden van het Privacyteam van IP&T.

Bron: AP legt focus in toezicht op datahandel, digitale overheid en AI, 11 november 2019