Home Kennis Vervolgstappen naar slimme en duurzame mobiliteit!

Vervolgstappen naar slimme en duurzame mobiliteit!

De klimaatdoelstellingen vragen om een forse CO2-reductie en daarmee innovaties voor personen- en goederenvervoer. Door meer samenwerking op het gebied van mobiliteit en verkeer willen Nederland en Noordrijn-Westfalen (Duitsland) naast een betere bereikbaarheid dan ook het terugdringen van schadelijke CO2-uitstoot bereiken. Op 19 november 2018 vond daarom een regeringsdialoog tussen de beide landen plaats. Op 23 november 2018 maakte het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) daarnaast niet alleen de afspraken bekend die rijk en regio’s met elkaar hebben gemaakt om mensen sneller van A naar B te krijgen, ook moet een investering van 345 miljoen euro, 15 extra snelle fietsroutes én meer plekken om de fiets na de rit neer te zetten het fietsgebruik een impuls gaan geven. Vervolgstappen naar een beter en schoner mobiliteitssysteem dus!

Slimme en duurzame mobiliteit

De intentieverklaring die Nederland en Noordrijn-Westfalen tekenden, onderstreept het belang van digitalisering van het verkeer voor de duurzaamheidsdoelstellingen. Aan de hand van digitalisering kan de bestaande infrastructuur op een meer optimale wijze worden benut. Met de inzet van ICT worden bijvoorbeeld reserveringsmogelijkheden voor deelauto’s inzichtelijker en kunnen bestuurders via een app of signalering sneller te weten komen waar ze een vrij parkeerplekje kunnen bemachtigen. Het idee is dat dit resulteert in minder (ronddwalend) verkeer en dus zorgt voor een vermindering van autobewegingen.

Ook hebben Nederland en Noordrijn-Westfalen een betere aansluiting van het regionale openbare vervoer en het internationale treinverkeer tussen de twee landen voor ogen. Dit betekent meer gemak voor de reiziger in het publieke transport, waardoor de verwachting is dat er meer dan nu voor het openbaar vervoer zal worden gekozen. Verder kwam de wens tot een grotere inzet op duurzame waterstof aan de orde. Waterstof wordt op een klimaatvriendelijke manier geproduceerd en kan in de toekomst als alternatief dienen voor brandstofvormen die nu bijdragen aan de uitstoot van CO2. Hoewel er al voertuigen op de markt zijn die mobiliteit op basis van waterstof mogelijk maken, is er nog een grote stap te maken op dit gebied.

Stimulering van het fietsgebruik

Veel mensen pakken de auto naar het werk. Daarom is de fiets “het echte geheime wapen tegen de drukte”, aldus staatssecretaris van Veldhoven in haar brief aan de Tweede Kamer. Nieuwe, bredere fietsroutes moeten ervoor zorgen dat fietsers soepeler kunnen doortrappen bij kruisingen, stoplichten en andere obstakels. Het gaat onder meer om de routes Breda-Tilburg, Amersfoort-Utrecht en Assen-Groningen. Omdat niets zo frustrerend is als je fiets niet kwijt kunnen en je trein missen, komen er bij station Amsterdam Centraal, Amsterdam Bijlmer Arena, Heerlen en Rotterdam Alexander in totaal 25.000 extra fietsstalplekken bij. Het beoogde effect is dat meer werknemers de fiets en het openbaar vervoer nemen, wat leidt tot minder drukte op de wegen, betere bereikbaarheid maar uiteraard ook verduurzaming van het woon-werkverkeer.

Bereikbaarheid

Tijdens het overleg met de regio’s over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is besloten extra geld te reserveren voor de grootste knelpunten van Nederland. Het gaat onder meer om knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag. Ook komt er een extra verbinding om de A16 te ontlasten en krijgen provincies in totaal 25 miljoen euro voor de verbetering van de verkeersveiligheid. Ook het openbaar vervoer komt aan bod. Op de verbinding tussen Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer gaan meer trams rijden om de drukte te verminderen. Voor Utrechtse reizigers moeten verbeteringen van OV- en fietsverbindingen het aantrekkelijker maken om via de stations Lunetten en Overvecht te rijden. Station Amsterdam Zuid krijgt er twee sporen bij voor met name internationaal treinverkeer en ook in Groningen en Leeuwarden word het spoor verdubbeld, zodat hier een extra sneltrein per uur kan gaan rijden.

Er staat kortom veel op stapel. Wij volgen deze en meer ontwikkelingen op het gebied van (schone) mobiliteit voor u op de voet!