Home Kennis Update: statiegeld op blikjes per 31 december 2022 ingevoerd

Update: statiegeld op blikjes per 31 december 2022 ingevoerd

4 februari 2021
Edward Brans
en
Marije van Mannekes

Eind 2020 berichtten wij in dit blog al dat in de strijd tegen het zwerfafval nu ook de blikjes aan de beurt zijn. Jaarlijks belanden er namelijk zo’n 150 miljoen blikjes in het milieu. Dat zijn er zoveel dat je er maar liefst 25 olympische zwembaden mee zou kunnen vullen! Om consumenten te motiveren deze blikjes in te leveren in plaats van op straat of in de natuur achter te laten, wordt eind 2022 statiegeld op blikjes ingevoerd. Vijftien cent per blikje om precies te zijn. Dit laat de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op 3 februari in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Achtergrond

Het besluit om statiegeld op blikjes in te voeren komt niet als een verrassing. De bijbehorende regelgeving, namelijk het Besluit Maatregelen metalen drankverpakkingen, werd in oktober 2020 al goedgekeurd. De afspraak was toen dat er statiegeld op blikjes zou worden ingevoerd als de gestelde doelen (70% - 90% reductie van blikjes in het zwerfafval en 90% recycling) in 2021 niet zouden zijn behaald. Hoewel het nog begin 2021 is, is uit onlangs gepubliceerde cijfers in de Zwerfafvalmonitor over de afgelopen jaren, nu al gebleken dat het gestelde doel niet wordt behaald. Sterker nog, in 2020 steeg het aantal blikjes dat in het milieu belandde zelfs met 27% ten opzichte van de referentieperiode 2016-2017. De staatssecretaris schrijft in haar brief dat het duidelijk is dat het gestelde doel ook dit jaar niet meer behaald zal worden, aangezien er op dit moment geen concrete activiteiten worden ontplooid om dit doel te bereiken. De knoop is daarmee doorgehakt: statiegeld op blikjes wordt een feit.

Invoering 31 december 2022

Deze verplichting zal pas op 31 december 2022 van kracht worden. De branche heeft daarmee nog bijna twee jaar de tijd om zich hierop voor te bereiden. Deze datum is bovendien vastgesteld na consulatie van het bedrijfsleven. Het is de bedoeling dat supermarkten en producenten samen een plan maken voor een innamesysteem. Horeca en de kleine verkoper, zoals de kiosk en de kleine buurtsupermarkt, zullen worden ontzien en niet verplicht worden om blikjes in te nemen. De kosten voor het innamesysteem komen voor rekening van de producenten.

Nederland is overigens niet het enige land waar statiegeld op blikjes wordt ingevoerd. Met deze beslissing voegt het zich bij onder andere Noorwegen, Finland, Duitsland en Denemarken, waar al langer statiegeld op blikjes wordt geheven. Ook op kleine plastic flessen wordt binnenkort statiegeld ingevoerd. Dit gebeurt al een stuk sneller: per 1 juli van dit jaar. Lees daarover meer in ons eerdere blogbericht.

Raadpleeg hier de Kamerbrief van de staatssecretaris en hier het Besluit Maatregelen metalen drankverpakkingen.