Home Kennis Raad van State adviseert over wetsvoorstel Omgevingswet

Raad van State adviseert over wetsvoorstel Omgevingswet

24 januari 2014

Op maandag 13 januari 2014 heeft de Raad van State zijn advies op het wetsvoorstel Omgevingswet uitgebracht. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in juni aangeboden aan de Tweede Kamer. Op dat moment wordt ook het advies van de Raad van State openbaar.

Met de Omgevingswet wordt het omgevingsrecht vereenvoudigd en gemoderniseerd. De Omgevingswet haalt de schotten weg tussen diverse wetten en ordent de regelgeving die betrekking heeft op het gehele omgevingsrecht. De Omgevingswet zal straks zo’n 40 sectorale wetten vervangen, waaronder de Crisis- en herstelwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Tracéwet en de Waterwet.

Het wetsvoorstel Omgevingswet is in de zomer van 2013 ter advisering aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Op maandag 13 januari 2014 heeft de Raad van State zijn advies uitgebracht. Het advies is nog niet openbaar. Uit de reactie van de programma-directeur Edward Stigter blijkt dat sprake is van een stevig en omvangrijk advies. De Regering gaat het advies de komende maanden analyseren en bespreken. De politieke keuzes die daarbij gemaakt moeten worden leiden tot het zogenoemde nader rapport en tot een gewijzigd wetsvoorstel Omgevingswet, aldus Stigter.

Wij houden de ontwikkelingen rond de Omgevingswet nauwgezet in de gaten, zie ook: www.pgomgevingswetonline.nl.

Wordt vervolgd!

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail