Home Kennis Proefproject elektrisch rijden heeft toekomst

Proefproject elektrisch rijden heeft toekomst

30 november 2018
Marije van Mannekes

In de afgelopen jaren heeft de overheid groen licht gegeven voor (de voorbereiding van) een aantal proefprojecten met elektrische voertuigen. Eén van deze experimenten is de vrijstelling voor het C-rijbewijs voor het rijden met volledig elektrische bestelauto’s. Op 15 november 2018 heeft minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) laten weten dat de intentie is dat dit experiment een structureel vervolg krijgt.

Inhoud proefproject

Het Reglement rijbewijzen bepaalt dat voor de besturing van motorvoertuigen van meer dan 3500 kilogram (en ten hoogste 7500 kilogram) een C-rijbewijs nodig is. Voor de distributie van goederen in steden worden in de regel vrachtauto’s ingezet die minder dan 3500 kilogram wegen.

Volledige elektrische bestelauto’s (‘nul-emissie voertuigen’) hebben een zwaar accupakket en wegen vaak zwaarder dan 3500 kilogram. Omdat lang niet alle bestuurders over een (duur) C-rijbewijs beschikken, vormt deze eis een reden voor bedrijven om niet te investeren in deze bestelauto’s.

Het proefproject bestaat uit de invoering van een tijdelijke vrijstellingsregeling voor volledig elektrische bestelauto’s voor goederenvervoer tot een maximaal gewicht van 4250 kg. De vrijstelling betekent dat een bestuurder met een B-rijbewijs deze auto’s mag besturen. Daarvoor zal de bestuurder wel eerst een aanvullende rijopleiding van vijf uur moeten volgen.

Toekomst

De Europese Commissie heeft inmiddels toestemming gegeven voor het proef met de tijdelijke vrijstelling. De verwachting is dat deze proef in maart 2019 van start zal gaan. De minister kijkt echter al vooruit en geeft aan dat - naar huidig inzicht - het experiment vanaf 1 januari 2023 kan overgaan in een structurele regeling.

Met de invoering van de vrijstelling stimuleert de minister de inzet van nul-emissie bestelauto’s in de stad en wordt een bijdrage geleverd aan het verminderen van de uitstoot van schadelijke emissies en broeikasgassen.