Home Kennis NTB kroniek Overheidsaansprakelijkheid

NTB kroniek Overheidsaansprakelijkheid

Het overheidsaansprakelijkheidsrecht staat onder aanhoudende druk om tot uitkomsten te komen die in de publieke opinie aanvaardbaar worden geacht. Het leerstuk van de formele rechtskracht staat hierbij in de frontlinie en niet voor niets lijken er af en toe bressen in dat leerstuk geschoten te worden. Het overdrukventiel wordt op haar beurt gevormd door het fenomeen van de schaderegeling. De stroom aan (potentiële) nieuwe schade- en compensatieregelingen is evenwel niet opgedroogd, getuige de (eventuele) regelingen voor een tegemoetkoming aan zorgmedewerkers met langdurige post-covidklachten, Surinaamse Nederlanders met een AOW-gat en de zogenoemde pechgeneratie van de studiebeurs. Niet voor niets heeft het fenomeen van de onverplichte compensatie in de afgelopen kroniekperiode op de nodige aandacht kunnen rekenen.

Naast deze beschrijving van de (onverplichte) schaderegelingen, is de kroniek opgesplitst in onrechtmatige en rechtmatige overheidsdaad. Aan de orde komen naast de rechtspraak van de burgerlijke rechter en de bestuursrechter, schadeloosstelling wegens onteigening, nadeelcompensatie/tegemoetkoming in planschade (grondslag en schadeoorzaak, vergelijking juridische regimes, risicoaanvaarding, schade en causaliteit, abnormale en speciale last) en overige compensatie.

In deze kroniek van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht bepreken Thijs Franssen, Irene van der Heijden en Jelmer Procee de laatste stand van zaken van het overheidsaansprakelijkheidsrecht.

NTB kroniek Overheidsaansprakelijkheid

Auteurs: T.W. Franssen, I.M. van der Heijden en J.S. Procee

Bron: NTB 2023, nr. 7, p. 378-393 (2023/248)

Downloaden