Home Mensen Thijs Franssen

Thijs Franssen

Advocaat • partner

Thijs Franssen is gespecialiseerd in het overheidsprivaatrecht, waarbij de nadruk ligt op het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Thijs treedt met name op voor overheden, waaronder diverse onderdelen van de Staat, provincies, gemeenten en waterschappen. Thijs adviseert en procedeert vooral over kwesties met betrekking tot overheidsaansprakelijkheid: zowel over nadeelcompensatie vanwege rechtmatig schadeveroorzakend overheidshandelen als over schadevergoeding vanwege onrechtmatige overheidsdaad. In dat kader heeft Thijs in het bijzonder ook ruime ervaring met het opzetten en uitvoeren van (grootschalige) schaderegelingen. 

Thijs rondde zijn studie Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg cum laude af. Tot 2016 werkte hij als advocaat bij AKD. Naast zijn advocatuurlijke werkzaamheden publiceert Thijs regelmatig, waaronder een halfjaarlijkse kroniek over het overheidsaansprakelijkheidsrecht voor het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht. Daarnaast treedt hij geregeld op als docent, bijvoorbeeld voor de Academie voor Overheidsjuristen. Thijs is lid van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht en van de Vereniging voor Bouwrecht.

Aanbevelingen

Good knowledge of public law, European law and they have a lot of experience in court procedures – civil and administrative. They deliver on time and with good quality.  Team players and knowledge of government policies and procedures. […] Thijs Franssen are the standout lawyers.”, Legal 500, 2020