Home Kennis Nieuwe vraagstukken bij de verdeling van schaarse vergunningen. Foutje, bedankt?

Nieuwe vraagstukken bij de verdeling van schaarse vergunningen. Foutje, bedankt?

20 september 2023
Marleen Botman

De verplichting om bij het verlenen van schaarse vergunning mededingingsruimte te bieden is bij de meeste overheden inmiddels goed ingeburgerd. In de praktijk doen zich echter nieuwe vraagstukken voor.

Soms verloopt de verdeelprocedure niet zoals verwacht en doen zich gedurende de procedure omstandigheden voor die bij het opstellen van de verdeelprocedure niet waren voorzien. De vraag rijst dan welke ruimte het bestuur heeft om in te spelen op die nieuwe omstandigheden. Kan de verdeelprocedure nog worden aangepast, ook gelet op de Europeesrechtelijke kaders?

Een tweede vraagstuk is hoe moet worden omgegaan met de situatie waarin de verdeling van de vergunning ook gevolgen kan hebben voor privaatrechtelijke toestemming voor het gebruik van overheidsgrond om deze vergunning te mogen gebruiken. Welk juridisch kader is in dat geval van toepassing: de rechtspraak van de Afdeling over schaarse rechten of het privaatrechtelijk kader zoals volgt uit het Didam-arrest van de Hoge Raad?

In dit artikel in de Gemeentestem bespreekt Marleen Botman deze nieuwe vraagstukken aan de hand van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 december 2022.

Nieuwe vraagstukken bij de verdeling van schaarse vergunningen. Foutje, bedankt?

Nieuwe vraagstukken bij de verdeling van schaarse vergunningen. Foutje, bedankt?

Auteur: M.R. Botman - Bron: Gst. 2023/56, p. 276-280.

Downloaden