Home Themas Didam-arrest

Didam-arrest

De Hoge Raad heeft op 26 november jl. in een baanbrekend arrest geoordeeld dat overheden die een onroerende zaak willen verkopen, in beginsel gelegenheid moeten bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen. Lees meer.

Het arrest heeft consequenties voor de wijze waarop en voorwaarden waaronder overheidslichamen onroerende zaken kunnen verkopen. Een overheidslichaam kan niet langer onroerende zaken (gebouwd of ongebouwd) exclusief aan één partij te koop aanbieden zonder dit vooraf kenbaar te maken.

Wij krijgen veel vragen over de gevolgen van het arrest en hoe overheidslichamen in overeenstemming met het arrest kunnen handelen. Wat is de exacte reikwijdte van het arrest? Aan welke eisen moet een selectieprocedure voldoen? Wanneer kan een selectieprocedure achterwege worden gelaten? En wat betekent het arrest voor lopende onderhandelingen?

Advocaten multidisciplinair Didam-team

Om bovenstaande vragen over het Didam-arrest goed te kunnen beantwoorden, hebben de advocaten van Pels Rijcken hun krachten gebundeld in een multidisciplinair team. Als u juridische vragen met betrekking tot het Didam-arrest heeft, neem dan gerust contact op met één van onze experts of met uw gebruikelijke advocaat binnen Pels Rijcken.