Home Kennis Milieuvriendelijke pilot ‘Stop&Drop” gemeente Utrecht voorlopig van de baan

Milieuvriendelijke pilot ‘Stop&Drop” gemeente Utrecht voorlopig van de baan

Waarom kan een verkeersbesluit van het college van B&W van Utrecht de voorlopige toets van de bestuursrechter niet doorstaan? De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft op 28 april jl. het verkeersbesluit geschorst dat voorziet in drie parkeervakken op de Neude waar sinds 29 maart 2016 koelwagens van horecagroothandels met behulp van elektriciteit kunnen laden en lossen. Als onderdeel van deze pilot  worden vergunningen uitgegeven om op de aangegeven parkeerplekken te kunnen parkeren. Doel van het project is om overlast en emissie van voertuigen die goederen in de binnenstad van Utrecht bezorgen bij horeca, retail en consumenten, te verminderen doordat de motoren niet langer stationair hoeven te draaien bij het laden en lossen. Deze uitspraak toont op illustratieve wijze dat een ogenschijnlijk sympathieke pilot toch op verzet kan stuiten indien onvoldoende inzichtelijk wordt gemaakt op welke manier rekening wordt gehouden met belangen van derden.

Wat was de aanleiding voor het beroep?

ABN AMRO is met haar bankgebouw gevestigd aan de Neude en heeft bezwaar en beroep aangetekend tegen dit verkeersbesluit omdat geldtransportwagens door hinder van aanwezige koelwagens niet tegen de gevel van de bank kunnen parkeren. De bestuursrechter oordeelt dat veiligheid een zwaarwegend maatschappelijk belang is dat onvoldoende is onderzocht en meegewogen in de besluitvorming. De omstandigheid dat sprake is van een pilot waarbij de uitkomsten gemonitord zullen worden, is volgens de bestuursrechter onvoldoende. De bestuursrechter vindt veiligheid een zwaarwegend maatschappelijk belang dat vooraf onderzocht en afgewogen moet worden. Het achteraf in kaart brengen van de effecten van de pilot op de veiligheid, is onvoldoende.

Reparatiemogelijkheid

Met het oog op de bodemprocedure die blijkens de uitspraak op 19 mei a.s. plaatsvindt, is van belang voor het college van burgemeester en wethouders om inzicht te verkrijgen in de feitelijke situatie ter plaatse van het bankgebouw. De bestuursrechter wenst blijkens de uitspraak inzicht in vragen zoals:

  • Hoe vaak komen geldwagens de bank bevoorraden en geld ophalen?
  • Hoe veel, hoe lang en hoe vaak wordt er ter plaatse van het bankgebouw geparkeerd door koelwagens ?

Bovendien dient het college inzicht te verkrijgen in de risico’s die zich kunnen voordoen voor gebruikers van de bank omdat de koelwagens het vrije zicht op de geldautomaten ontnemen.

Hopelijk slaag het college van burgemeester en wethouders er in om alle belangen met elkaar te verenigen. Met het kunnen voortzetten van de pilot is immers ook een groot maatschappelijk belang gemoeid!

Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 28 april 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2480