Home Kennis Kabinet geeft uitvoering aan afspraak Regeerakkoord en verbiedt elektriciteitsproductie met kolen

Kabinet geeft uitvoering aan afspraak Regeerakkoord en verbiedt elektriciteitsproductie met kolen

25 mei 2018
Edward Brans
en
Marije van Mannekes

In navolging van de afspraken uit het Regeerakkoord Rutte III, wordt de elektriciteitsproductie met gebruik van kolen in 2030 in het geheel verboden. Voor de twee oudste twee kolencentrales, de Hemweg en de Amercentrale, geldt dat eind 2024 de elektriciteitsproductie met kolen al moeten stoppen. Dat besloot de ministerraad op vrijdag 18 mei jl.

Klimaatdoelen

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) spreekt van “een proportionele manier van ingrijpen van de overheid om het beoogde doel van CO₂-reductie te realiseren.” De kabinetsdoelstelling is immers om in 2030 de CO₂-uitstoot met 49% te hebben teruggedrongen. Elektriciteitsproductie met kolen is één van de meest CO₂-intensievemethoden om elektriciteit op te wekken. Het wetsvoorstel Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie levert kortom een belangrijke bijdrage aan de bredere klimaatdoelen.

Overgangsperiode

Het verbod geldt onmiddellijk bij inwerkingtreding van de wet, maar voorziet in een overgangstermijn. Zo regelt artikel 3 lid 1 van het wetsvoorstel dat het verbod tot en met 31 december 2024 niet van toepassing is op een productie-installatie, zijnde een kolencentrale, met een netto elektrisch rendement van 40% of meer, en tot 1 januari 2030 niet op een productie-installatie met een netto elektrisch rendement van 44% of meer. In deze overgangsperiode mogen de centrales nog wel met kolen elektriciteit opwekken.

Het staat energiebedrijven vrij om de centrales te blijven gebruiken voor elektriciteitsopwekking op basis van andere brandstoffen, zoals duurzame biomassa of ijzerpoeder. Voor het daartoe geschikt maken van de centrales hebben zij tot 2030, respectievelijk 2024, de tijd.

Direct na de bekendmaking is de internetconsultatie bij dit voorstel van start gegaan.

Raadpleeg hier de Kamerbrief van Minister Wiebes van EZK en bekijk hier de consultatiedocumenten.