Home Kennis Hittestress: hoe heet is het onder uw voeten?

Hittestress: hoe heet is het onder uw voeten?

4 juli 2017
Lianne Barnhoorn
en
Mathilde de Boer

Steden zijn kwetsbaar voor veranderingen van het klimaat. Door klimaatverandering en toenemende verstedelijking worden steden steeds warmer. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een digitale kaart samengesteld die het hitte-eiland effect inzichtelijk maakt.

Hitte-eilanden zijn plekken waar de temperaturen hoger liggen dan de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan steden, die warmer zijn dan het buitengebied. Dit komt onder andere doordat de bebouwing in steden compacter is en materialen over het algemeen donkerder zijn. Muren en daken absorberen het zonlicht in plaats van het te weerkaatsen. Daar komt bij dat sprake is van grootschalige verharding en minder ruimte beschikbaar is voor groen, terwijl bomen en planten voor schaduw zorgen en water opslaan dat op warme dagen weer verdampt en voor verkoeling zorgt.

Vanwege de klimaatverandering krijgt Nederland vaker te maken met hoge temperaturen en neemt de hittestress toe. Het RIVM heeft de hittestress inzichtelijk gemaakt in een interactieve kaart (link). De kaart geeft tot op wijkniveau aan hoe het is gesteld met de hitte. Uit de kaart blijkt dat het in de grote steden aanzienlijk warmer is dan in het buitengebied.

In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is de ambitie uitgesproken dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Onderdeel van deze ambitie is dat het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen vanaf 2020 klimaatbestendig en waterrobuust beleid voeren. Het is daarom belangrijk dat zij in ruimtelijke plannen aandacht besteden aan oplossingen voor het probleem van hittestress. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verplichten van het gebruik van zonlichtweerkaatsende materialen, de aanleg van daktuinen en waterpleinen.

Wij denken graag met u mee over de ruimtelijke mogelijkheden om een stad klimaatbestendig te maken.

Bronnen: