Home Kennis Eerste Kamer stemt in met Omgevingswet!

Eerste Kamer stemt in met Omgevingswet!

23 maart 2016
Lianne Barnhoorn

Op dinsdag 22 maart heeft de Eerste Kamer met een ruime meerderheid (67 van de 75 senatoren) ingestemd met de Omgevingswet. Op 1 juli 2015 stemde de Tweede Kamer al in met deze wet.

De Omgevingswet bundelt ongeveer 26 wetten op het gebied van het omgevingsrecht. Hierbij kan worden gedacht aan onderwerpen als bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Met de Omgevingswet wordt het aantal algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) teruggebracht van 120 naar 4. Deze vermindering van regels moet onder meer leiden tot meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers, kortere procedures en minder onderzoekslasten. Eén wet, één vergunning.

De volgende stap in het proces is de uitwerking van de AMvB’s. De AMvB’s gaan op 1 juli in consultatie en worden tegelijkertijd toegestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer.