Home Kennis Edward Brans in Energy Society Magazine (ENSOC) en Asbestmagazine

Edward Brans in Energy Society Magazine (ENSOC) en Asbestmagazine

25 augustus 2015
Edward Brans

In Energy Society Magazine (ENSOC) is een artikel verschenen van Edward Brans met als titel “Warmtevisie baant weg voor energietransitie”. Ook heeft hij in het Astbestmagazine een artikel gepubliceerd.

In het artikel in het ENSOC wordt ingegaan op de klimaatdoelstellingen van Nederland en op een recent gepubliceerd beleidsstuk van het Ministerie van Economische Zaken – De Warmtevisie – die erop gericht is de warmtevraag in Nederland te verduurzamen en de aantal restwarmtebenutting te vergroten, onder meer door het gebruik van WKO (warmte- en koudeopslag) en geothermie.

Edward Brans heeft ook een artikel gepubliceerd in het Asbestmagazine. In het artikel wordt ingegaan op het juridisch kader dat geldt indien ten gevolge van een brand asbest vrijkomt en het noodzakelijk is maatregelen te nemen om de risico’s van de verspreiding van asbest te voorkomen dan wel te beperken.

Klik hier voor het ENSOC-artikel en hier voor het artikel in Asbestmagazine.