Home Kennis Drie nieuwe windparken in de Noordzee

Drie nieuwe windparken in de Noordzee

27 maart 2018
Lianne Barnhoorn

Het kabinet heeft drie gebieden in de Noordzee aangewezen voor het realiseren van nieuwe windparken. Eén gebied ten noorden van Schiermonnikoog, één gebied bij Petten en één bij IJmuiden. Het realiseren van nieuwe windparken binnen deze gebieden is nodig ter uitvoering van het Regeerakkoord.

Routekaart windenergie op zee 2030

Op dit moment vermeldt het Energieakkoord dat in 2023 vijf windparken op zee gerealiseerd moeten zijn die, samen met de bestaande windparken, een totaal vermogen hebben van circa 4,5 gigawatt. Het kabinet wil inzetten op het realiseren van meer windenergie op zee. In de “Routekaart windenergie op zee 2030”, die op 26 maart 2018 is gepresenteerd, wordt concreet handen en voeten gegeven aan deze doelstelling. Uit deze routekaart blijkt dat met het aanwijzen van drie gebieden in de Noordzee voor windparken op zee ruimte wordt geboden voor de uitrol van nog eens 7 gigawatt aan wind op zee in de periode tussen 2024 en 2030.

Duidelijkheid voor partijen

Met het presenteren van de “Routekaart windenergie op zee 2030” wordt duidelijkheid gegeven aan belanghebbenden zoals vissers en ontwikkelaars van windparken. Die zekerheid droeg eerder al bij aan een forse kostendaling voor windenergie op zee, waardoor er nu een windpark zonder subsidie kan worden gebouwd.

Ook voor omwonenden biedt de Routekaart duidelijkheid. Hierbij is van belang dat bij de keuze van de drie locaties rekening is gehouden met de kansen en ambities van kustgemeenten. Zo moet het windpark ten noorden van Schiermonnikoog helpen bij de verduurzaming en het bieden van economisch perspectief aan de provincie Groningen. In dit verband is van belang dat met de uitvoering van de routekaart een belangrijke impuls wordt gegeven aan het Nederlandse bedrijfsleven en de economie. Naar schatting gaat het om 15 tot 20 miljard aan investeringen en 10.000 banen gedurende de periode 2024-2030. Ook aan windenergie op zee gerelateerde activiteiten zoals transport, opslag en omzetting naar andere energiedragers zoals waterstofgas kunnen door de routekaart een belangrijke impuls krijgen.

De periode na 2030

Als de plannen zijn gerealiseerd komt 40% van het huidige totale energieverbruik in Nederland van windmolens in de Noordzee. Een verdere doorgroei is volgens het kabinet alleen toegestaan, indien ook het niet-elektrisch energieverbruik, op dit moment 80% van de totale energievraag, duurzaam wordt. Om dit doel te bereiken moet de energietransitie doorgezet worden.