Home Nieuws Pels Rijcken en Universiteit Utrecht gaan strategisch partnership aan

Pels Rijcken en Universiteit Utrecht gaan strategisch partnership aan

1 oktober 2014

Pels Rijcken en het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht zijn per 1 september 2014 een strategisch partnerschap aangegaan voor de duur van drie jaar. De samenwerking bestaat onder meer uit het organiseren van (afstudeer)stages, gast- en actualiteitencolleges, het ontwikkelen van modules en het aanbieden van andere activiteiten op het gebied van onderwijs en onderzoek. De samenwerking richt zich voornamelijk op kennisdeling, arbeidsmarktoriëntatie en het contact met getalenteerde studenten.

Samenwerking

Met deze samenwerking beoogt Pels Rijcken de werving van afgestudeerden met het gewenste profiel te bevorderen en kennis uit te wisselen met het departement Rechtsgeleerdheid. De Universiteit Utrecht kan door het strategisch partnership studenten extra mogelijkheden - zoals trainingen en stages - bieden, alsook theoretische kennis vergelijken met de praktijk. Gezien de bijzondere bestuursrechtpraktijk van Pels Rijcken en de focus van de Universiteit Utrecht op dit rechtsgebied, is de samenwerking voor beide partijen een unieke kans. Zowel Pels Rijcken als de Universiteit Utrecht zijn continu op zoek naar het verhogen van kwaliteit door innovatie en nieuwe initiatieven. Het strategisch partnership is daar een goed voorbeeld van en slaat een mooie brug tussen de wetenschap en de praktijk.

Themabijeenkomst

Vandaag zal het partnership feestelijk worden ingeluid tijdens de themabijeenkomst 'Transparantie versus Privacy' in het Paushuize in Utrecht. Alain de Jonge, Eric Daalder, Elisabeth Pietermaat, Reimer Veldhuis zullen namens Pels Rijcken aan de hand van pitches ingaan op dit thema. Ook spreken hoogleraren en andere medewerkers van het departement Rechtsgeleerdheid. Studenten van verschillende studieverenigingen leveren hun bijdrage tijdens een paneldiscussie.