Home Mensen Sharona Heeroma

Sharona Heeroma

Senior advocaat

Sharona Heeroma werkt sinds 2015 bij Pels Rijcken. Sharona is gespecialiseerd in het burgerlijk procesrecht. Zij treedt vooral op voor centrale en decentrale overheden en procedeert in civiele zaken met (internationaal) publiekrechtelijke aspecten. Haar focus ligt daarbij op het burgerlijk procesrecht en het (overheids)aansprakelijkheidsrecht.

Sharona studeerde Nederlands recht (privaatrecht en strafrecht) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gedurende haar studie deed Sharona onder meer ervaring op in de rechterlijke macht en de advocatuur. Haar masterscriptie over de (uniforme) civielrechtelijke procesinleiding is in boekvorm uitgegeven. Sharona is adjunct-secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) en oprichter van de Vereniging Jonge Procesadvocaten (VJP). Zij publiceert regelmatig over het burgerlijk procesrecht.