Home Mensen Ruben de Graaff

Ruben de Graaff

Advocaat

Ruben de Graaff is sinds 2020 advocaat bij Pels Rijcken. Hij werkt op de sectie Cassatie aan adviezen en procedures over de volle breedte van het burgerlijk (proces)recht.

Ruben studeerde civiel recht en Europees recht aan de Universiteit Leiden. Daarna werkte hij als promovendus en docent op de afdeling burgerlijk recht van diezelfde universiteit. Hij promoveerde in 2020 op een proefschrift over samenloop in het Europees privaatrecht. Ruben doceert en publiceert geregeld. Hij is medewerker van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht en van de Groene Serie Onrechtmatige Daad.