Home Mensen Marc Bakkum

Marc Bakkum

Advocaat

Marc Bakkum werkt sinds 2021 als advocaat op de sectie Bestuursrecht bij Pels Rijcken. Hij adviseert en procedeert over uiteenlopende bestuursrechtelijke kwesties. Daarbij staat hij verschillende overheden bij.

Voor Marc bij Pels Rijcken werkte was hij aan Universiteit Leiden verbonden waar hij zowel staats- als bestuursrechtelijk onderwijs verzorgde en wetenschappelijk onderzoek deed op het vlak van het subsidierecht en de openbaarheid van overheidsinformatie. Hij rondde de masters staats- en bestuursrecht en Management van de Publieke Sector aan diezelfde universiteit af. Tijdens zijn studie deed hij werkervaring op binnen de advocatuur en de Rechtspraak.