Home Mensen Judith van der Deijl

Judith van der Deijl

Advocaat

Judith van der Deijl werkt sinds 2020 op de sectie Vastgoed. Zij houdt zich bezig met uiteenlopende vraagstukken met betrekking tot het civiele vastgoedrecht, onder meer op het gebied van (ver)huur, (ver)koop, zakelijke rechten en verjaring. Tot haar cliënten rekent zij diverse overheden, publiekrechtelijke instellingen en private vastgoedpartijen.

Judith behaalde haar bachelor rechtsgeleerdheid aan het Utrecht Law College (honourstraject) en studeerde een half jaar aan de Université Toulouse 1 Capitole. Haar master burgerlijk recht rondde Judith cum laude af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast deed zij ervaring op als student-stagiair en werkstudent in de advocatuur.