Home Mensen Irene Oosthoek-Spierings

Irene Oosthoek-Spierings

Advocaat

Irene Spierings is sinds 2018 advocaat. Zij procedeert en adviseert over uiteenlopende bestuursrechtelijke vraagstukken, waarbij zij zich met name richt op toezicht en handhaving, met een focus op de financiële sector. Irene staat cliënten, vooral toezichthouders, bij in procedures die worden gevoerd over door hen genomen handhavingsbesluiten. Tevens heeft zij specifieke kennis over de Wwft- en compliancevraagstukken.

Irene studeerde aan de Universiteit Leiden, waar zij na haar studie ook werkte als onderwijs- en onderzoeksmedewerker. Tijdens haar studie werkte zij een aantal jaar als griffier bij de Rechtbank Den Haag. Van 2019 tot en met 2021 werkte Irene als advocaat bij NautaDutilh. Irene is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR).