Home Mensen Brechtje Boerboom

Brechtje Boerboom

Advocaat

Brechtje Boerboom werkt sinds 2020 als advocaat op de sectie Bestuursrecht bij Pels Rijcken. Zij procedeert voor en adviseert ministeries, decentrale overheden en toezichthouders. In het bijzonder houdt Brechtje zich bezig met economische regulering van de gezondheidszorg, openbaarheid van bestuur (Wob/Woo) en het subsidierecht. Ook houdt Brechtje zich bezig met staatsrechtelijke vraagstukken. Brechtje is breed geïnteresseerd en heeft oog voor de maatschappelijke context waarin veel bestuurs- en staatsrechtelijke vraagstukken zich afspelen.

Brechtje behaalde haar bachelor rechtsgeleerdheid aan het Utrecht Law College (honourstraject). Een deel van haar bachelor rondde zij af aan de University of Cambridge. Haar master staats- en bestuursrecht rondde Brechtje af met een acht gemiddeld aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens haar studie werkte zij onder meer als student-medewerker bij verschillende advocaten- en notarissenkantoren. Zij schreef in aanloop naar de (komst van de) Woo ook mee aan het boek Commentaar en Context Wet open overheid, geschreven door verschillende bestuursrechtadvocaten van Pels Rijcken.