Home Mensen Arian de Heer

Arian de Heer

Advocaat

Arian de Heer is sinds 2019 advocaat. Hij is gespecialiseerd in het algemeen bestuurs(proces)recht en heeft een brede ervaring met allerlei bestuursrechtelijke onderwerpen, zoals dwangsom, bestuurlijke boete, subsidie, nadeelcompensatie, schade en Europeesrechtelijke vraagstukken. Binnen de sectie Bestuursrecht houdt Arian zich bezig met het algemeen bestuursrecht en toezicht en handhaving.

Arian studeerde af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in de richting staats- en bestuursrecht. Voordat Arian bij Pels Rijcken begon, werkte hij ruim negen jaar bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en behandelde daar uiteenlopende zaken op het gebied van het (Europees) bestuursrecht. Verder was Arian tweeënhalf jaar gedetacheerd bij de Directie Juridische Zaken van de Autoriteit Consument en Markt, waar hij zich bezighield met consumenten-, mededingings- en energierecht.