Kennis

Niet mogelijk om te filteren op:
Niet mogelijk om te filteren op:
Niet mogelijk om te filteren op:
Niet mogelijk om te filteren op:
Niet mogelijk om te filteren op:
Niet mogelijk om te filteren op:
Niet mogelijk om te filteren op:
Minder filteropties
Verwijder de filter Evenementen

Meest recent

Overige 15 artikelen

De discussie over roetveegpieten is geen weigeringsgrond voor een evenementenvergunning
Geluidsoverlast door evenementen: begrenzing en zorgvuldig onderzoek is nodig!
De vaststelling van een evenementenkalender: besluit in de zin van de Awb?
Hoge geluidsbelasting bij evenementen. Daarbij past een deugdelijke belangenafweging en dus voldoende onderzoek
Evenement binnen een inrichting: waar moet allemaal rekening mee gehouden worden?
Evenementen en het omgevingsrecht: een terugblik en de do’s en dont’s voor 2019
Belanghebbendheid en relativiteit bij evenementen
Meer evenementen dan tijd en ruimte: maak bij de keuze criteria voldoende duidelijk!
College, vlieg niet uit de bocht! Een evenementenvergunning is niet bedoeld voor een reguliere motorcrossactiviteit
Vergunning evenement niet compleet? Met extra voorschriften gaat het feest toch door!
Evenementen in Nederland: een normale maatschappelijke ontwikkeling?!
IJ-hallen geen gevaar openbare orde: beperkte capaciteit pont ten onrechte meegenomen bij evenementenvergunning
Pagina 1 van 2
Volgende pagina