Home Kennis Wetsvoorstel Tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord aanvaard

Wetsvoorstel Tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord aanvaard

23 maart 2016

De Eerste Kamer heeft op 22 maart 2016 het wetsvoorstel Tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord aanvaard. Dit wetsvoorstel regelt een aantal onderdelen uit het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet (ook wel bekend als de Wet Stroom) dat op 22 december 2015 door de eerste Kamer werd verworpen.

Achtergrond

In het Energieakkoord is afgesproken dat er in 2020 3450 MW extra energie opgewekt wordt door windmolens op zee en 6000 MW door windmolens op land.

Om deze windparken efficiënt en betaalbaar te kunnen aanleggen moet een aantal randvoorwaarden wettelijk geregeld worden. Deze waren eerder opgenomen in het wetsvoorstel STROOM, over de distributie van gas en elektriciteit, maar dit wetsvoorstel haalde eind vorig jaar geen meerderheid in de Eerste Kamer. Daarop heeft minister Kamp een nieuwe wet opgesteld, om geen vertraging op te lopen bij de bouw van nieuwe windparken.

Wind op zee

Kern van het wetsvoorstel is de ontwikkeling van een elektriciteitsnet op zee. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om TenneT aan te wijzen als netbeheerder van het net op zee, biedt een daarbij passend reguleringskader en geeft zekerheid aan windparkontwikkelaars over de aansprakelijkheid voor schade door vertragingen en storingen aan het net op zee.

Wind op land

Om de doelstellingen ten aanzien van wind op land te realiseren is in het wetsvoorstel een versnelling van de aansluitprocedure, een gedoogplicht en een  verduidelijking van de provinciale coördinatieregeling opgenomen. Door laatstgenoemde verduidelijking kunnen provincies en gemeenten samen besluiten over wie welk project oppakt bij het ontwikkelen van een windpark op land.

Bron: https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20160322/wetsvoorstel_tijdig_realiseren

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail