Home Kennis Wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer

Wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer

Vandaag, 17 juni 2014, heeft Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet bundelt 26 wetten tot 1 wet.

Eenvoudiger, efficiënter en beter

Dankzij de Omgevingswet moet het verkrijgen van een vergunning sneller en eenvoudiger verlopen. Straks heeft de gemeente één omgevingsplan voor haar hele grondgebied en kan zij meerdere vergunningen bundelen tot één omgevingsvergunning, met een proceduretijd van slechts 8 weken. Efficiënt en kostenbesparend.

Ruimte voor regionale verschillen

De Omgevingswet houdt rekening met regionale verschillen, zoals stedelijke groei versus bevolkingskrimp. Provincies en gemeenten krijgen meer ruimte voor flexibiliteit en eigen afwegingen. Een belangrijk element in het wetsvoorstel is de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij besluitvorming over projecten. Degenen die wonen en werken in een gebied kunnen participeren, waardoor de kwaliteit van de besluitvorming verbetert. Die betrokkenheid wordt ook gestimuleerd bij besluitvorming over plannen en visies. Ook maakt de wet het mogelijk om beter in te spelen op actuele ontwikkelingen, zoals het aanpakken van leegstand.

Ruimte voor duurzame ontwikkeling

De Omgevingswet biedt straks meer ruimte aan innovatieve en duurzame initiatieven, met onder andere de experimenteerbepaling. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien.

Hoe verder?

Het wetsvoorstel Omgevingswet is pas de eerste stap op weg naar een echte omslag in het omgevingsrecht. Enkele onderdelen van het omgevingsrecht worden apart aangepakt en door middel van afzonderlijke wetsvoorstellen ingebouwd in de Omgevingswet (bodem, geluid, grondeigendom, natuur, wegbeheer en delen van de milieuregelgeving).

De verwachting is dat de Omgevingswet niet eerder dan 2018 in werking zal treden. Aan de invoerings- en uitvoeringsregelgeving wordt nog hard gewerkt.

Wij houden de ontwikkelingen rond de Omgevingswet nauwgezet in de gaten, zie eerdere berichten op dit blog over de Omgevingswet en www.pgomgevingswetonline.nl

Bron: Een overzicht van alle relevante publicaties op het gebied van het omgevingsrecht vindt u op Omgevingswet: eenvoudig beter (Rijksoverheid).