Home Kennis Vijftien nieuwe projecten versneld aan Crisis- en herstelwet toegevoegd

Vijftien nieuwe projecten versneld aan Crisis- en herstelwet toegevoegd

5 november 2019
Marije van Mannekes
en
Aart Jan van der Ven

De Crisis- en herstelwet (Chw) viert in maart volgend jaar alweer haar tiende verjaardag. De Chw heeft de afgelopen jaren zijn sporen in het omgevingsrecht wel verdiend en is inmiddels “permanent” geworden. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet biedt deze wet experimenteerruimte om initiatieven voor lokale en duurzame gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Sinds de inwerkingtreding van de Transitiewet Omgevingswet kunnen nieuwe projecten via ministeriële regeling worden toegevoegd aan bestaande experimenten, in plaats van via het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Bu Chw). Dit levert een versnelling op. Onlangs zijn er weer 15 Chw-projecten bijgekomen. In deze projecten gaan gemeenten bijvoorbeeld aan de slag met verduurzaming van een binnenstad, de ontwikkeling van een spoorgebied en een vereenvoudigde bouwtoets.

Nieuwe projecten sinds de Transitiewet

Bij inwerkingtreding van de ministeriële regeling (de Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet) op 6 juli 2019 werden al 26 projecten verspreid over heel Nederland aan bestaande experimenten toegevoegd. Deze projecten hebben betrekking op bijvoorbeeld de inrichting en/of herstructurering van bedrijventerreinen, de circulaire economie, herontwikkeling van stationsgebieden, gezondheid en duurzaamheid. Dit stimuleerde onder andere de bouw van 2.500 tot 3.000 nieuwe woningen.

Met de tweede tranche van de Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet (Ru Chw) zijn er onlangs weer 15 Chw-projecten verspreid over heel Nederland bijgekomen.

Nieuwe Chw-projecten: experimenteren met bestemmingsplan verbrede reikwijdte

Met deze regeling wordt een aantal nieuwe gebieden toegevoegd aan de in het Bu Chw artikel 7c opgenomen gebieden waar met bestemmingsplannen verbrede reikwijdte kan worden geëxperimenteerd. Ook worden met ditzelfde doel aan artikel 7g van het Bu Chw vijf nieuwe gemeenten toegevoegd. Hierbij gaat het om gebieden in de gemeenten Beemster, Bergen, Doesburg, Dordrecht, Lelystad, Nieuwegein, Schiedam, Zoetermeer, Arnhem, Doetinchem, Ermelo, Leiden en Veenendaal.

Meer in het algemeen geldt dat de bovengenoemde gemeenten met behulp van een bestemmingsplan verbrede reikwijdte duurzaamheid in het betreffende gebied een grote betekenis willen toekennen. Een van de nieuwe Chw-projecten uit deze lijst is het ontwikkelgebied Maasterras. Door tijdelijke (tien jaar durende) afwijking van de milieunormen kan een verouderd bedrijfsterrein worden getransformeerd tot gemengd stedelijk gebied, waarin de bouw van 5.600 woningen is voorzien. Na deze tien jaar wordt er weer voldaan aan de normen. Dit gebied wordt daarnaast toegevoegd aan het experiment met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, omdat beide instrumenten noodzakelijk zijn om de in het deelgebied gewenste ontwikkelingen te realiseren

Andere voorbeelden zijn het vertalen van duurzaamheidsambities in (omgevings)planregels voor duurzaamheidsactiviteiten en duurzame voorzieningen (laadpalen, zonnepanelen, warmte-koudeopslag). En – specifiek wat betreft de gemeente Nieuwegein – het ontwikkelen van de meest duurzame binnenstad van Nederland. Concrete maatregelen daarbij zijn het aanleggen van gescheiden afvalwaterstromen en het ontwikkelen van groene gebouwen. Gemeenten die ook dergelijke duurzaamheidsambities nastreven en daarmee planologisch en in aanloop naar de Omgevingswet wensen te experimenteren, kunnen met de verkorte looptijd van de aanwijzing bij ministeriële regeling sneller aan de slag.

Nieuwe Chw-projecten: experimenteren met vereenvoudigde bouwtoets

Tot slot wordt in deze tweede tranche van de Ru Chw een gebied toegevoegd aan het experiment van de vereenvoudigde bouwtoets in artikel 6g van het Bu Chw. Het gaat hier om de wijk Beinum binnen de gemeente Doesburg. Met dit experiment beoordeelt de gemeente voor bepaalde bouwwerken niet meer vooraf of het bouwwerk voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Dit zorgt voor een vermindering van de regeldruk en lastenverlichting.

In totaal lopen op dit moment 400 Chw-projecten in 200 gemeenten.

Raadpleeg hier de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 juli 2019, houdende het toevoegen van projecten en gebieden aan experimenten ter uitvoering van de Crisis- en herstelwet (Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet).