Home Kennis Verslag van de deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Omgevingswet

Verslag van de deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Omgevingswet

17 november 2015

Vandaag is het verslag gepubliceerd van de deskundigenbijeenkomst van 12 oktober jl. over het wetsvoorstel Omgevingswet. De bijeenkomst werd georganiseerd door de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van de Eerste Kamer. Aanwezig waren  tien Eerste Kamer leden en twaalf deskundigen afkomstig van openbare bestuurslagen, maatschappelijke organisaties, het onderwijs en de praktijk.

De bijeenkomst over het wetsvoorstel was ingedeeld in 3 hoofdthema’s, te weten: de kwaliteit van de wet- en regelgeving, de verhouding tussen overheden en de samenleving (burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen). Hierbij werd elke deskundige de tijd gegeven om kritiekpunten of zorgen over het wetsvoorstel naar voren te brengen. Drie belangrijke punten die door meerdere personen en/of organisaties naar voren werden gebracht, zijn hieronder toegelicht.

Het eerste veelgehoorde punt van kritiek is dat er nauwelijks echte vereenvoudiging zou plaatsvinden omdat er te veel regelgeving in de algemene maatregelen van bestuur (AMvB) wordt gestopt. Bijbehorend punt van kritiek is dat er daardoor te veel normen naar een AMvB verhuizen die eigenlijk in de wet hadden moeten worden geregeld. Er wordt dan over de Omgevingswet gesproken als een gereedschapskist, omdat de normen worden bepaald door de democratische lichamen.

Een tweede punt van zorg dat door verschillende sprekers wordt gedeeld, ziet op het te gemakkelijk vertrouwen op goede bestuurlijke verhoudingen: er zouden nu te weinig waarborgen bestaan om de taken van de overheden te onderscheiden. Aansluitend hierop wordt de bevoegdheid om in te grijpen door ‘hogere’ overheden als te ruim geformuleerd beschouwd, met name de mogelijkheid voor de provincie om in het ingrijpen zonder een provinciaal belang.

Ten slotte zorgt het vervangen van het begrip “inrichtingen” door “activiteit” voor veel verwarring en een gevoel van onduidelijkheid. Voornamelijk grotere bedrijven vrezen nu dat door een veelheid aan activiteiten, het bevoegd gezag per activiteit kan verschillen. Dit zou het onoverzichtelijker maken.

Voor het complete verslag van de bijeenkomst, klik hier.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail