Home Kennis Schaarse vergunningen: Raad van State vraagt conclusie aan staatsraad advocaat-generaal

Schaarse vergunningen: Raad van State vraagt conclusie aan staatsraad advocaat-generaal

1 februari 2016

De voorzitter van de  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal mr. Widdershoven over het verdelen van schaarse vergunningen.

Schaarse vergunningen

In het omgevingsrecht doet zich af en toe de situatie voor waarin voor één of voor een beperkt aantal vergunningen meerdere gegadigden zijn. In dergelijke situaties rijzen regelmatig vragen over de wijze waarop de schaarse vergunningen verdeeld moeten worden. Op 1 februari 2016 is een belangrijke stap gezet naar het verkrijgen van meer duidelijkheid op dit punt.

In een zaak over een exploitatievergunning en een zogenoemde aanwezigheidsvergunning voor een speelautomatenhal in Vlaardingen waren de vergunningen verleend aan Hommerson Casino. De aanvraag van een ander speelautomatenbedrijf is door de gemeente afgewezen. Tegen zowel de vergunningen van Hommerson als tegen de afwijzing van zijn eigen aanvraag is het speelautomatenbedrijf in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Volgens hem is de procedure rond de vergunningverlening niet transparant verlopen en stond bij voorbaat vast dat Hommerson de benodigde vergunningen zou krijgen.

Verzoek aan de staatsraad advocaat-generaal

De voorzitter heeft mr. Widdershoven gevraagd te onderzoeken of er een (nationale) rechtsnorm is op grond waarvan het bestuur bij het verdelen van schaarse vergunning(en) gegadigden de gelegenheid moet bieden om mee te dingen naar de beschikbare vergunning(en). Als hij die vraag bevestigend beantwoordt, wil de voorzitter weten hoe het bestuur gegadigden daarvan op de hoogte moet stellen en welke procedure het moet volgen. Ook vraagt de voorzitter hoe het bestuur rekening moet houden met de verschillende aanvragen en wanneer en hoe het bestuur informatie daarover moet verstrekken. De voorzitter vraagt mr. Widdershoven in zijn conclusie rekening te houden met een aantal juridische en ruimtelijke omstandigheden, waardoor de kans dat alle gegadigden op gelijkwaardige wijze kunnen meedingen naar de schaarse vergunning kan worden bemoeilijkt.

Ten slotte vraagt de voorzitter de staatsraad advocaat-generaal of de eis van transparantie bij de verdeling van schaarse vergunningen deel uitmaakt van de al erkende algemene beginselen van behoorlijk bestuur of dat deze eis als een nieuw zelfstandig rechtsbeginsel moet worden beschouwd.

Nemen van een conclusie

Met het nemen van een conclusie door de staatsraad advocaat-generaal wordt meer dan met de rechterlijke uitspraak zelf, gelegenheid geboden om een rechtsvraag te plaatsen in een breder verband. De conclusie kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit en de inzichtelijkheid van de rechtsontwikkeling door de rechter. Deze mogelijkheid wordt de hoogste bestuursrechters sinds 1 januari 2013 geboden.

Bron: persbericht Raad van State 1 februari 2016

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail