Home Kennis Publicatie NTB: kroniek Bestuur en privaatrecht

Publicatie NTB: kroniek Bestuur en privaatrecht

In deze kroniek Bestuur en privaatrecht beschrijven Martijn Scheltema en Marie-Lise Sluijter de ontwikkelingen op het terrein van de overheid in het (privaatrechtelijke) rechtspersonenrecht, de overeenkomsten met de overheid, verjaring, goederenrecht en de onverschuldigde betaling. De kroniek ziet op de periode van april 2023 tot en met maart 2024.

Drieluik

Het onderwerp van deze kroniek bevindt zich op het grensvlak van het bestuursrecht en het privaatrecht en vormt het derde deel van het drieluik van NTB kronieken waarin de verhouding tussen deze rechtsgebieden aan de orde komt. De andere delen zijn ‘Overheidsaansprakelijkheidsrecht’ (NTB 2024/45) van Irene van der Heijden, Thijs Franssen en Jelmer Procee over de ontwikkelingen op het gebied van de (on)rechtmatige overheidsdaad. Stijn Visch en Jasper Kennis gaan in hun kroniek ‘Subsidies en bestuursrechtelijke geldschulden’ (NTB 2023/385) uitgebreid in op de verjaring van bestuursrechtelijke geldschulden.

Bestuur en Privaatrecht

Auteurs: M.W. Scheltema & M.P. Sluiter

Bron: NTB 2024/177, p. 281-287.

Downloaden

Deze bijdrage is ook te vinden op de Inview website van Kluwer.