Home Kennis Publicatie Edward Brans over de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn

Publicatie Edward Brans over de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn

5 januari 2016
Edward Brans

In het tijdschrift “European Review of Private Law” is een artikel verschenen van onder andere Edward Brans: “The Remediation of Contaminated Sites and the Problem of Assessing the Liability of the Innocent Landowner: A Comparative Law Perspective”. In dit artikel bespreekt hij de impact op het Nederlandse recht van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) van 4 maart 2015 (C-534/18).

In deze uitspraak gaat het Hof in op de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn (Environmental Liability Directive) en op een aansprakelijkheidsprobleem waar veel geïndustrialiseerde landen mee te maken hebben: grondeigenaren die (voormalige) fabrieksterreinen bezitten waar bodemverontreiniging is ontstaan. De hoofdvraag van deze uitspraak is of de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn het toestaat dat lidstaten de grondeigenaren van vervuilde gronden verplichten om maatregelen te nemen die deze verontreiniging beperken en/of de verspreiding ervan tegengaan, ook als zij de verontreiniging niet hebben veroorzaakt.

Bron: 

Barbara Pozzo, Bernard Vanheusden, Lucas Bergkamp, Edward Brans, 'The Remediation of Contaminated Sites and the Problem of Assessing the Liability of the Innocent Landowner: A Comparative Law Perspective' (2015) 23 European Review of Private Law, Issue 6, pp. 1071–1119

Mocht u geïnteresseerd zijn in het gehele artikel, dan kunt u contact opnemen met Edward Brans: edward.brans@pelsrijcken.nl.