Home Kennis Paarden houden? Bestemmingsplan checken

Paarden houden? Bestemmingsplan checken

26 juni 2019

In een woonomgeving is het niet zonder meer toegestaan om paarden te houden en een paardenbak te gebruiken. Het bestemmingsplan kan daaraan in de weg staan. Op 12 juni 2019 wees de voorzieningenrechter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een uitspraak over de vraag of het hobbymatig houden van paarden en het gebruik van een paardenbak in strijd is met het geldende bestemmingsplan.

Waar ging de zaak over?

De eigenaar van een perceel in Aalsmeer houdt hobbymatig twee paarden en legt daarvoor – zonder omgevingsvergunning − een paardenbak aan met een zandlaag van 40 m bij 10 m. Op verzoek van de buren gelast het college van burgemeester en wethouders (het college) de eigenaar om de paardenbak, inclusief de zandlaag, te verwijderen. Ook legt het college een last op met als doel het hobbymatig houden van paarden op het deel van het perceel met de bestemming Agrarisch te staken.

Volgens het college is de paardenbak en het gebruik daarvan in strijd met het bestemmingsplan. In de planregels is het gebruik van gronden voor paardenweiden en buitenmaneges als strijdig gebruik aangemerkt. Ook het niet-hobbymatig houden van paarden is in het hele plangebied verboden.

De eigenaar van het perceel stelt dat hij de paardenbak slechts hobbymatig gebruikt voor het laten uitlopen van zijn twee paarden. Volgens de eigenaar is geen sprake van strijd met het bestemmingsplan, omdat de planregels het gebruik van een paardenbak als zodanig niet verbieden. Volgens hem kan een paardenbak niet op één lijn worden gesteld met een paardenweide of buitenmanege.

Verder meent de eigenaar dat het college niet in redelijkheid tot handhaving over mocht gaan. Het college heeft niet gemotiveerd waarom geen concreet zicht op legalisatie bestond. Bovendien stelt de eigenaar dat er sprake is van strijd met het gelijkheidsbeginsel, nu er in de omgeving andere paardenbakken aanwezig zijn waartegen het college niet handhavend optreedt.

Oordeel voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter overweegt dat nu een paardenweide op basis van de planregels niet is toegestaan, intensiever gebruik van de gronden met een paarden in strijd is met het bestemmingsplan. Dat de paardenbak alleen hobbymatig wordt gebruikt, maakt dat niet anders. Het gegeven dat in de planregels is opgenomen dat het niet-hobbymatig houden van paarden is verboden wil bovendien niet zeggen dat het hobbymatig houden van paarden wel is toegestaan.

Verder overweegt de Afdeling dat het college zich terecht op het standpunt gesteld heeft dat geen concreet zicht op legalisering bestond. Ook is geen sprake is van strijd met het gelijkheidsbeginsel, omdat dat de aangedragen gevallen niet vergelijkbaar zijn met het onderhavige geval.

Belang voor de praktijk

Het hobbymatig houden van paarden en het gebruik van een paardenbak kan in strijd zijn met een bestemmingsplan. In dat geval is er een omgevingsvergunning (strijdig gebruik) nodig voor deze activiteiten. De les is dus: Kijk eerst goed wat in het bestemmingsplan staat en span het paard niet achter de wagen!

Lees hier de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 juni 2019. 

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail