Home Kennis Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer!

Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer!

1 juli 2015

Vandaag is de Omgevingswet aangenomen! De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid ingestemd met het voorstel. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer instemt met de wet dan treedt deze naar verwachting in 2018 in werking.

De Omgevingswet werd op 16 juni 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer en is nadien veelvuldig onderwerp van debat geweest. Er zijn in totaal 86 amendementen ingediend.

De Omgevingswet bundelt ongeveer 26 wetten op het gebied van het omgevingsrecht. Hierbij kan worden gedacht aan onderwerpen als bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Met de Omgevingswet wordt het aantal wetsartikelen teruggebracht van ongeveer 5000 naar 350. Het met de Omgevingswet geboden samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures leidt tot meer overzichtelijkheid, flexibiliteit en kwaliteit.

Daarnaast hebben het Rijk, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal overleg en de Unie van Waterschappen vandaag een bestuursakkoord gesloten voor de uitvoering van de Omgevingswet. Het doel van het bestuursakkoord is om de gezamenlijke koers te bepalen zodat de wet op een goede manier kan worden gebruikt vanaf het moment dat die in werking treedt. Met het bestuursakkoord wordt onderstreept dat een soepele en vroegtijdige implementatie van de wet alleen kan slagen als alle overheden gezamenlijk hun schouders onder de enorme wetgevingsoperatie zetten. Een gezamenlijke “Programmaraad implementatie” zal de bij het bestuursakkoord betrokken partijen daarbij helpen. Zo kan er maatwerk worden geleverd terwijl de samenhang bij het uitvoeringsproces behouden blijft.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail