Home Kennis Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS)

Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS)

26 januari 2017
Lianne Barnhoorn

Op 2 december 2016 heeft de ministerraad ingestemd met de nationale klimaatadaptatiestrategie ‘Aanpassen met ambitie’. Daarin zijn de risico’s van klimaatverandering voor Nederland in beeld gebracht en wordt geïnventariseerd hoe Nederland zich daarop kan aanpassen.

Het klimaat verandert snel en dat heeft grote gevolgen voor de samenleving. Een paar voorbeelden zijn de verwachte toename van extreme weersomstandigheden, zowel in aantal als in intensiteit, toename van hittestress, frequentere uitval van energie-, telecom- en IT-voorzieningen door extreem weer en een toename van infecties en allergieën. De (stedelijke) infrastructuur, natuur en mensen zijn daar niet op berekend.

In de nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) worden deze en andere risico’s benoemd. Er is hier de komende jaren extra aandacht voor nodig, ook op financieel gebied. De NAS wordt daarom in 2017 verder uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie. Dat programma borduurt voort op de uitvoering die al in gang is gezet, zoals het Deltaprogramma voor waterveiligheid en wateroverlast. Het Uitvoeringsprogramma wordt in de tweede helft van 2017 verwacht.

Wij houden u graag op de hoogte van verdere ontwikkelingen rondom klimaatverandering.

Bronnen: Nieuwsbericht Rijksoverheid Nationale klimaatadaptatiestrategie