Home Kennis Kroniek van het algemeen bestuursrecht

Kroniek van het algemeen bestuursrecht

De rolverdeling tussen de staatsmachten en verhouding tot de burger in de schijnwerpers

De instelling van de Staatscommissie Rechtsstaat, de ambitie om rechterlijke toetsing van wetgeving in formele zin mogelijk te maken en het conceptwetsvoorstel Versterking waarborgfunctie Awb laten zien dat het de regering ernst is met de zoektocht naar vergroting van de rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid van (toetsing van) overheidsoptreden. Daarnaast hebben de inzet van de instrumenten van de conclusie en grote kameruitspraken de afgelopen jaren geleid tot een flinke opknapbeurt van de manier waarop algemene beginselen van behoorlijk bestuur en bestuursrechtelijke begrippen worden gebruikt als toetsingsinstrument door de rechter. De rechtspraak over het evenredigheids- en het vertrouwensbeginsel en de uitspraak over de invulling van het overtrederbegrip, laten zien dat de rechter de invulling daarvan heeft gesystematiseerd. De Wet open overheid was op 1 mei 2023 een jaar in werking. De (eerste) rechtspraak in zaken naar aanleiding van Woo-besluiten ligt nog sterk in het verlengde van de onder de Wob gewezen rechtspraak. Ondertussen wordt er gestaag gewerkt aan de vergroting van de transparantie van de overheid. Met andere woorden, ook in deze kroniekperiode is er weer veel te melden over de ontwikkelingen binnen het bestuursrecht.

In deze kroniek van het Nederlands Juristenblad bepreken Jean-Paul Heinrich en Irene van der Heijden de stand van zaken van het algemeen bestuursrecht.

Kroniek van het algemeen bestuursrecht

Auteurs: J.P. Heinrich en I. van der Heijden

Bron: NJB 2023/2442, p. 2807- 2817

Downloaden