Home Kennis Irene van der Heijden, Jelmer Procee en Katrien Winterink in JBplus over nadeelcompensatie

Irene van der Heijden, Jelmer Procee en Katrien Winterink in JBplus over nadeelcompensatie

17 maart 2016
Jelmer Procee
en
Katrien Winterink

In de eerste aflevering van Jurisprudentie Bestuursrecht Plus van 2016 is een artikel verschenen van Irene van der Heijden, Jelmer Procee en Katrien Winterink over de voor- en nadelen van het besluitmodel en de verzoekschriftprocedure bij de afwikkeling van nadeelcompensatieclaims. Het artikel heeft als titel: ‘Nadeelcompensatie in ontwikkeling – van besluit naar verzoekschrift?’.

De bestuurlijke vrijheid bij de invulling van het normaal maatschappelijk risico is de laatste jaren ingeperkt door gewijzigde rechtspraak. Die bestuurlijke vrijheid was een belangrijk argument om in de Wet nadeelcompensatie de aanspraak op nadeelcompensatie nog steeds bij besluit te laten vaststellen. In dit artikel gaan de auteurs in op de vraag of dit besluitmodel nog wel voldoet, of dat invoering van een verzoekschriftmodel zoals neergelegd in Titel 8.4 Algemene wet bestuursrecht het overwegen waard is.

Het artikel: Nadeelcompensatie in ontwikkeling – van besluit naar verzoekschrift