Home Kennis Internetconsultatie ontwerpwijziging Besluit financiële bepalingen bodemsanering

Internetconsultatie ontwerpwijziging Besluit financiële bepalingen bodemsanering

12 februari 2016
Katrien Winterink

Het Besluit financiële bepalingen bodemsanering (Bfbb) wordt gewijzigd en zal als zodanig naar verwachting uiterlijk per juli 2017 in werking treden. Tegelijkertijd treedt ook een aanpassing van de regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005 in werking. De aanpassingen van het besluit en de regeling moeten bijdragen tot een versnelling van de sanering van bedrijfsterreinen. Deze wens tot versnelling vloeit voort uit de komst van de nieuwe Omgevingswet Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015. 

De bedoeling van de wijziging is dat bedrijven worden gestimuleerd om de bodemsanering tijdig en de meest risicovolle vervuilingen blijvend aan te pakken om zo bij te dragen aan een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en de ondergrond. Door middel van de internetconsultatie krijgen het bedrijfsleven en belangstellenden de gelegenheid om een reactie te geven op het gehele ontwerp wijzigingsbesluit en de nota van toelichting.

 Sinds gisteren (11 februari) is het t/m 10 maart 2016 mogelijk om op de ontwerpwijziging van de Bfbb  te reageren.

Bron: Wijzigingsbesluit financiële bepalingen bodemsanering