Home Kennis Hoge Raad verwerpt beroepen tegen onteigeningen voor de A9

Hoge Raad verwerpt beroepen tegen onteigeningen voor de A9

29 juli 2014
Jelmer Procee

Op 11 juli 2014 heeft de Hoge Raad de ingestelde cassatieberoepen verworpen tegen de onteigening voor de aanleg van de A9 ten zuiden van Badhoevedorp. De Hoge Raad verwierp de beroepen met toepassing van artikel 81 RO.

Achtergrond

Op dit moment loopt de A9 door de kern van Badhoevedorp tussen de knooppunten Raasdorp (A5) en Badhoevedorp (A4). De gedachte is om de snelweg te verleggen naar het overwegend agrarische gebied ten zuiden van Badhoevedorp. Dit om de kern van Badhoevedorp te ontlasten. Het agrarisch gebied, vroeger ook wel de gouden badkuip genoemd, waar de nieuwe weg doorheen gaat komen, is de eigendom van een aantal projectontwikkelaars. Zij willen het gebied ontwikkelen tot een gemengd kantoor- en bedrijventerrein voor Schiphol gerelateerde bedrijven. De Staat kon met hen geen overeenstemming bereiken over de verwerving van de benodigde gronden, zodat een onteigeningsprocedure noodzakelijk was. De betreffende eigenaren bestreden de onteigeningstitel. Zij stelden dat de Staat onvoldoende serieus had onderhandeld door structureel te weinig te bieden. Ook betoogde een aantal eigenaren dat de onteigening in strijd zou zijn met de Mededingingswet. Door de nieuwe A9 op hun grond te projecteren werden andere aan de overheid gelieerde ontwikkelaars bevoordeeld, hetgeen in strijd zou zijn met deze wet.

Uitspraak Rechtbank Noord-Holland

De Rechtbank Noord-Holland verwierp deze betogen. De door de Staat gedane aanbiedingen waren gebaseerd op zorgvuldig opgestelde taxaties en verder was voldoende onderhandeld. De Mededingingswet strekt daarnaast niet tot bescherming van de eigendom. Eventuele bevoordeling van marktpartijen doet daarom niet af aan de rechtsgeldigheid van het onteigeningsbesluit. Ook geschiedt onteigening tegen een volledige schadeloosstelling, zodat van bevoordeling geen sprake kan zijn. Ten slotte is geenszins aangetoond dat marktpartijen überhaupt bevoordeeld zouden worden.

Arrest Hoge Raad

De Rechtbank Noord-Holland verwierp deze betogen. De door de Staat gedane aanbiedingen waren gebaseerd op zorgvuldig opgestelde taxaties en verder was voldoende onderhandeld. De Mededingingswet strekt daarnaast niet tot bescherming van de eigendom. Eventuele bevoordeling van marktpartijen doet daarom niet af aan de rechtsgeldigheid van het onteigeningsbesluit. Ook geschiedt onteigening tegen een volledige schadeloosstelling, zodat van bevoordeling geen sprake kan zijn. Ten slotte is geenszins aangetoond dat marktpartijen überhaupt bevoordeeld zouden worden.