Home Kennis Hoe krijg ik mijn parkeeronderbouwing ‘Raad van State proof’?

Hoe krijg ik mijn parkeeronderbouwing ‘Raad van State proof’?

25 april 2016
Daniëlle Roelands - Fransen
en
Laura van der Meulen

In Parkeer24 is een artikel verschenen van Daniëlle Roelands-Fransen en Laura van der Meulen met de titel: ‘Hoe krijg ik mijn onderbouwing Raad van State proof’? Het parkeervraagstuk door de bril van een jurist en een verkeerskundige.’ Het artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Aukje van de Reijt en Danny van Beusekom van Goudappel Coffeng. In het artikel wordt ingegaan op de parkeerkundige onderbouwing van bestemmingsplannen. Sinds 29 november 2014 dienen parkeernormen op juiste wijze te worden geborgd in bestemmingsplannen. Uitsluitend opnemen dat ‘voldoende parkeergelegenheid beschikbaar moet zijn’ is onvoldoende, blijkt uit recente jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  In het artikel wordt ingegaan op de wijze waarop parkeernormen geborgd kunnen worden zodat de parkeerkundige onderbouwing ‘Raad van State proof’ is.

Parkeer24  is een magazine over onder meer parkeerbeleid, (fiets)parkeeroplossingen, exploitatie, bouw en parkeerdata.

Bron: Parkeer24, nummer 2, mei 2016, ‘Hoe krijg ik mijn onderbouwing ‘Raad van State proof’?
Het parkeervraagstuk door de bril van een jurist en een verkeerskundige.’